Missie & visie 

De Wijde Wereld is de openbare basisschool in de wijk Liendert. We hebben respect voor iedereen en iedereen is gelijk ongeacht geloof, levensovertuiging, ras of geslacht. We werken planmatig, handelings- en opbrengstgericht. We zijn een Vreedzame School en zorgen voor een positief pedagogisch klimaat binnen een veilige gestructureerde omgeving. De nadruk ligt in het onderwijs op het leren van de basisvakken taal, lezen en rekenen, met extra aandacht voor woordenschatonderwijs. 
We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig zijn en zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast werken we aan een positief zelfbeeld. Zo willen we kinderen een goede basis meegeven om na 8 jaar vol zelfvertrouwen de Wijde Wereld in te gaan. 

Openbare identiteit
We dragen de openbare identiteit van de school uit door voortdurend aandacht te vragen voor onze kernwaarde: Bij obs De Wijde Wereld hebben we respect voor iedereen. 

We zijn een Vreedzame School. We streven er naar om de kinderen te leren: 

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • goede manier conflicten op te lossen;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de school/wijk;
  • open te staan voor verschillen tussen mensen. 
Ouder: "De school kijkt naar elk kind en elk kind krijgt Passend Onderwijs".
Dat maakt onze school uniek.

Contact

Obs De Wijde Wereld
De Wiekslag 102A
3815 GS Amersfoort
Telefoon: 033-4720950

Wilt u contact met ons opnemen? U kunt ons bereiken op bovenstaand telefoonnummer of door het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook mailen naar: info.wijdewereld@meerkring.nl

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4720950


 

Meerkring

Obs De Wijde Wereld is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.