Ons werelds team

Ons onderwijsteam bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. Dit zijn leerkrachten, onderwijsassistenten, RT-leerkracht, Intern Begeleiders, administratie, conciërge en directie. Het team van De Wijde Wereld is vakkundig en zeer betrokken bij de leerlingen en ouders. Samen zorgt dit team van professionals ervoor dat ze de kwaliteit van het onderwijs garanderen en steeds werken aan verbetering.We blijven onszelf scholen zodat we zo goed mogelijk les kunnen geven gebaseerd op de kennis over goed en effectief onderwijs. Alle leerkrachten hebben de EDI training gevolgd, dit is een manier van instructie geven waardoor de leerlingen betrokken worden bij de les, actief mee doen en goed tot leren komen. Tevens volgen alle leerkrachten de trainingen van Met Sprongen Vooruit, zodat ze dit extra in kunnen zetten tijdens de rekenlessen. En natuurlijk zijn alle leerkrachten geschoold in de Vreedzame School. Jaarlijks volgen we gezamenlijk en individueel trainingen om blijvend te werken aan het verhogen van onze onderwijskwaliteit.

Binnen het team zijn er verschillende functies, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Deze taken worden door iedereen zo goed en secuur mogelijk uitgevoerd. Hiermee willen we ervoor zorgen dat uw kind het zoveel mogelijk naar zijn of haar zin heeft en zorgen we ervoor dat uw kind het onderwijs krijgt wat het best bij hem of haar past.

De taken en functies

Directie: Is verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de organisatie van de school.
Intern begeleider: Is belast met de coördinatie en uitvoering van de zorg voor leerlingen en begeleidt de leerkrachten.
Groepsleerkracht: Is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.
Remedial Teacher: Ondersteunt leerlingen met een specifieke leervraag.
Onderwijsassistent: Ondersteunt de leerkracht
Vakleerkracht gym: Deze leerkracht verzorgt de gymlessen.
ICT-medewerker: Verzorgt alle ICT-zaken binnen de school.
Administratief medewerker: Assisteert de directie en het team bij administratieve taken.
Conciërge: is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de school.

Het aantal leerkrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen dat de school telt op 1 oktober. De indeling van de groepen en de verdeling van de taken onder het personeel worden in juni voorafgaand aan het schooljaar vastgesteld. Aan de wensen van zowel ouders, kinderen en personeel wordt aandacht besteed. Tevens wordt de MR hierbij betrokken.
Ouder: "De school kijkt echt naar mijn kind en past het onderwijs daarop aan”. 
Dat maakt onze school uniek.
Bezoeker open dag: " Wat een rust is er in de school! Alle kinderen zijn hard aan het werk".
Dat maakt onze school uniek.
Leerling: "Het is fijn op school, de juf helpt altijd heel goed". 
Dat maakt onze school uniek.

Contact

Obs De Wijde Wereld
De Wiekslag 102A
3815 GS Amersfoort
Telefoon: 033-4720950

Wilt u contact met ons opnemen? U kunt ons bereiken op bovenstaand telefoonnummer of door het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook mailen naar: info.wijdewereld@meerkring.nl

Volg ons ook op  

Aanmelden

Bent u op zoek naar een goede school in de wijk Liendert? Dan bent u bij de Wijde Wereld aan het goede adres. Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4720950


 

Meerkring

Obs De Wijde Wereld is dé openbare basisschool in Liendert. De Wijde Wereld is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.