Onderwijsuitgangspunten

De Wijde Wereld is als openbare school voor alle kinderen toegankelijk. Belangrijk uitgangspunt is het democratische karakter van onze organisatie. Net als in de maatschappij wordt van alle betrokkenen een bijdrage verwacht en op prijs gesteld. Goed onderwijs maken we samen!

Binnen De Wijde Wereld doen we dit door:
  • Gewoon goed onderwijs te geven in de basisvakken: Rekenen, taal, lezen en spelling
  • Handelingsgericht – en opbrengstgericht te werken
  • Kinderen sociale vaardigheden te leren
  • Te werken volgens de methode van de Vreedzame School
  • Te investeren in een grote mate van ouderbetrokkenheid

In het schoolplan leest u meer over hoe wij de komende jaren werken aan kwaliteit van onderwijs: Schoolplan De Wijde Wereld 2020-2023

Ouder: "De school kijkt naar elk kind en elk kind krijgt Passend Onderwijs".
Dat maakt onze school uniek.

Contact

Obs De Wijde Wereld
De Wiekslag 102A
3815 GS Amersfoort
Telefoon: 033-4720950

Wilt u contact met ons opnemen? U kunt ons bereiken op bovenstaand telefoonnummer of door het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook mailen naar: info.wijdewereld@meerkring.nl

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4720950


 

Meerkring

Obs De Wijde Wereld is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.