Handelsgericht en Opbrengst gericht werken

Bij De Wijde Wereld werken we handelingsgericht en opbrengstgericht. Er wordt heel goed gekeken naar wat leerlingen nodig hebben, om ze zo het juiste onderwijsaanbod te kunnen doen en goede leerresultaten te behalen.

De leerkrachten maken twee keer per jaar een groepsplan per vakgebied. In dit plan staat beschreven welke leerlingen welke instructiebehoefte hebben, wat het doel is voor de komende periode en wat het te bereiken resultaat is. Zo zorgt de leerkracht ervoor dat iedere leerling de instructie krijgt die hij nodig heeft, dit kan zijn de basisinstructie en daarnaast evt. nog verlengde instructie of verdiepende instructie. In sommige gevallen heeft een leerling extra ondersteuning nodig en dan wordt er voor deze leerling een individueel handelingsplan geschreven. Het planmatig werken met groepsplannen, het stellen van doelen, het evalueren van de bereikte doelen e.d. wordt uitgebreider omschreven in het ondersteuningsplan.

Onder opbrengstgerichtheid verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij deze opbrengsten kan het gaan om:
  • Leerresultaten van leerlingen
  • Sociaal-emotionele resultaten
  • Tevredenheid van leerlingen en ouders

De vorderingen van leerlingen worden door de leerkrachten systematisch gevolgd. Op De Wijde Wereld gebruiken we een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de leerlingprestaties. We brengen de effecten van de zorg regelmatig in kaart en evalueren systematisch de kwaliteit van het onderwijsproces en bijbehorende opbrengsten.

In het kader van het opbrengstgericht werken worden ouders, leerlingen en teamleden periodiek bevraagd over hun opvattingen, wensen en ervaringen met betrekking tot het werk-, leer- en leefklimaat op onze school.


Ouder: "De school kijkt naar elk kind en elk kind krijgt Passend Onderwijs".
Dat maakt onze school uniek.

Contact

Obs De Wijde Wereld
De Wiekslag 102A
3815 GS Amersfoort
Telefoon: 033-4720950

Wilt u contact met ons opnemen? U kunt ons bereiken op bovenstaand telefoonnummer of door het contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook mailen naar: info.wijdewereld@meerkring.nl

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij onze school, neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 033-4720950


 

Meerkring

Obs De Wijde Wereld is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.